..

martes, 18 de marzo de 2014

Captain Tsubasa

Serie/Ranking 1983/Noticias
tt0294023l on IMDb

Titulo:Captain Tsubasa
Fecha estreno: 13/10/1983
Capitulos: 128
Duracion: 0 Min
Tipo: Serie
Enlaces: ANIDB

Personaje....../Seiyu
Kojirou Hyuuga...../Hirotaka Suzuoki
Tarou Misaki...../Eiko Yamada
Tsubasa Oozora...../Youko Ogai
Genzou Wakabayashi...../Youichi Mitsuhashi
Ryou Ishizaki...../Hiroko Maruyama
Jun Misugi...../Aya Mizoguchi
Sanae Nakazawa...../Chika Sakamoto
Shun Nitta...../Yuuji Mitsuya
Hongou Roberto...../Hideyuki Tanaka
Makoto Souda...../Houchuu Ootsuka
Ken Wakashimazu...../Nobuo Tobita
Koudai Oozora...../Noriaki Wakamoto
??...../Youichi Mitsuhashi

Genero: Accion, Manga
Creador: Youichi Takahashi
Director: Hiroyoshi Mitsunobu
Estudio:
Alternativo:
Pagina Oficial:

Videos

Capitulos
Capitulo 01.Fecha:3.10.1983_ Titulo: The new Soccer Star
Capitulo 02.Fecha:0.10.1983_ Titulo: A Career begins
Capitulo 03.Fecha:7.10.1983_ Titulo: Kick-Off for the Future
Capitulo 04.Fecha:3.11.1983_ Titulo: The Football is my best Friend
Capitulo 05.Fecha:0.11.1983_ Titulo: Where is the Rival?
Capitulo 06.Fecha:7.11.1983_ Titulo: Blocked Off
Capitulo 07.Fecha:4.11.1983_ Titulo: The Show must go on
Capitulo 08.Fecha:1.12.1983_ Titulo: A perfect Duo
Capitulo 09.Fecha:8.12.1983_ Titulo: The last Chance
Capitulo 10.Fecha:5.12.1983_ Titulo: A long Way to Brazil
Capitulo 11.Fecha:2.12.1983_ Titulo: The Provocation
Capitulo 12.Fecha:9.12.1983_ Titulo: No easy Way
Capitulo 13.Fecha:5.01.1984_ Titulo: Fast Game in the Mud
Capitulo 14.Fecha:2.01.1984_ Titulo: Tsubasa is sieged
Capitulo 15.Fecha:9.01.1984_ Titulo: An unfair Enemy
Capitulo 16.Fecha:6.01.1984_ Titulo: The verification Test
Capitulo 17.Fecha:2.02.1984_ Titulo: The Youth National Championship
Capitulo 18.Fecha:9.02.1984_ Titulo: Fatal Confrontation
Capitulo 19.Fecha:6.02.1984_ Titulo: The mighty Shot
Capitulo 20.Fecha:3.02.1984_ Titulo: Soccer is my Dream
Capitulo 21.Fecha:1.03.1984_ Titulo: No Victory in Semi Final
Capitulo 22.Fecha:8.03.1984_ Titulo: The Brothers Tachibana
Capitulo 23.Fecha:5.03.1984_ Titulo: Ryo shoots an Own Goal
Capitulo 24.Fecha:2.03.1984_ Titulo: The Fight for the Final
Capitulo 25.Fecha:9.03.1984_ Titulo: The best Keeper of the Tournament
Capitulo 26.Fecha:5.04.1984_ Titulo: The End of a Career
Capitulo 27.Fecha:2.04.1984_ Titulo: Encounters in Semi-Final
Capitulo 28.Fecha:9.04.1984_ Titulo: The brave Fighters from the North
Capitulo 29.Fecha:6.04.1984_ Titulo: Hard Confrontations
Capitulo 30.Fecha:3.05.1984_ Titulo: A wounded Prince
Capitulo 31.Fecha:0.05.1984_ Titulo: A brilliant Fight
Capitulo 32.Fecha:7.05.1984_ Titulo: Tsubasa in the Trap
Capitulo 33.Fecha:4.05.1984_ Titulo: I Can`t Play
Capitulo 34.Fecha:1.05.1984_ Titulo: Tsubasa`s Resurrection
Capitulo 35.Fecha:7.06.1984_ Titulo: Misugi, don`t die
Capitulo 36.Fecha:4.06.1984_ Titulo: My heart still beats
Capitulo 37.Fecha:1.06.1984_ Titulo: Mega-shot
Capitulo 38.Fecha:8.06.1984_ Titulo: A wise decision
Capitulo 39.Fecha:5.07.1984_ Titulo: The finale
Capitulo 40.Fecha:2.07.1984_ Titulo: The shooting secret
Capitulo 41.Fecha:9.07.1984_ Titulo: The duel
Capitulo 42.Fecha:6.07.1984_ Titulo: Roar, lion
Capitulo 43.Fecha:2.08.1984_ Titulo: Nankatsu in crisis
Capitulo 44.Fecha:9.08.1984_ Titulo: The equalizer
Capitulo 45.Fecha:6.08.1984_ Titulo: The game without aces
Capitulo 46.Fecha:3.08.1984_ Titulo: Against better knowledge
Capitulo 47.Fecha:0.08.1984_ Titulo: Kojiro`s sign of winning
Capitulo 48.Fecha:6.09.1984_ Titulo: Unsuccessful overhead kick
Capitulo 49.Fecha:3.09.1984_ Titulo: The fight continues
Capitulo 50.Fecha:0.09.1984_ Titulo: The extra time
Capitulo 51.Fecha:7.09.1984_ Titulo: What`s the result of the extra time
Capitulo 52.Fecha:4.10.1984_ Titulo: One new strategy
Capitulo 53.Fecha:1.10.1984_ Titulo: Two are better than one
Capitulo 54.Fecha:8.10.1984_ Titulo: The duel of the strikers
Capitulo 55.Fecha:5.10.1984_ Titulo: Tears despite success
Capitulo 56.Fecha:1.11.1984_ Titulo: Great departures
Capitulo 57.Fecha:8.11.1984_ Titulo: The new rival
Capitulo 58.Fecha:5.11.1984_ Titulo: The shooting of the hawk
Capitulo 59.Fecha:2.11.1984_ Titulo: Nankatsu vs. Otomo
Capitulo 60.Fecha:9.11.1984_ Titulo: Tsubasa vs. Nita
Capitulo 61.Fecha:6.12.1984_ Titulo: A hard comparison
Capitulo 62.Fecha:3.12.1984_ Titulo: The challenge
Capitulo 63.Fecha:7.12.1984_ Titulo: Decisions
Capitulo 64.Fecha:7.12.1984_ Titulo: Race against time
Capitulo 65.Fecha:3.01.1985_ Titulo: The journey to Europe
Capitulo 66.Fecha:0.01.1985_ Titulo: The duel
Capitulo 67.Fecha:7.01.1985_ Titulo: A king resigns
Capitulo 68.Fecha:4.01.1985_ Titulo: The letter
Capitulo 69.Fecha:1.01.1985_ Titulo: The national championship
Capitulo 70.Fecha:7.02.1985_ Titulo: A strong enemy
Capitulo 71.Fecha:4.02.1985_ Titulo: The shot from distance
Capitulo 72.Fecha:1.02.1985_ Titulo: The secret goal
Capitulo 73.Fecha:8.02.1985_ Titulo: A rival does not give up
Capitulo 74.Fecha:7.03.1985_ Titulo: Air acrobats
Capitulo 75.Fecha:4.03.1985_ Titulo: The catapult shot
Capitulo 76.Fecha:1.03.1985_ Titulo: The acrobats
Capitulo 77.Fecha:8.03.1985_ Titulo: A new trick
Capitulo 78.Fecha:4.04.1985_ Titulo: The quarter final
Capitulo 79.Fecha:1.04.1985_ Titulo: An uneventful match
Capitulo 80.Fecha:8.04.1985_ Titulo: Tsugito`s trick box
Capitulo 81.Fecha:5.04.1985_ Titulo: A falcon with lame wings
Capitulo 82.Fecha:2.05.1985_ Titulo: A special shot
Capitulo 83.Fecha:9.05.1985_ Titulo: The fight continues
Capitulo 84.Fecha:6.05.1985_ Titulo: Teamwork
Capitulo 85.Fecha:3.05.1985_ Titulo: Match preparations
Capitulo 86.Fecha:0.05.1985_ Titulo: Help cry to the substitutes` bench
Capitulo 87.Fecha:6.06.1985_ Titulo: The present for the captain
Capitulo 88.Fecha:6.06.1985_ Titulo: Top performance
Capitulo 89.Fecha:0.06.1985_ Titulo: The letter from Europe
Capitulo 90.Fecha:7.06.1985_ Titulo: Who will be chosen
Capitulo 91.Fecha:4.07.1985_ Titulo: Where love falls
Capitulo 92.Fecha:1.07.1985_ Titulo: The attack headlong
Capitulo 93.Fecha:8.07.1985_ Titulo: Fairness goes first
Capitulo 94.Fecha:5.07.1985_ Titulo: The attack
Capitulo 95.Fecha:1.08.1985_ Titulo: A captain as hero
Capitulo 96.Fecha:8.08.1985_ Titulo: Bitter tears
Capitulo 97.Fecha:5.08.1985_ Titulo: Hyuga`s challenge
Capitulo 98.Fecha:2.08.1985_ Titulo: Feverish ravings
Capitulo 99.Fecha:9.08.1985_ Titulo: Matchwinner Tsubasa
Capitulo 100.Fecha:.09.1985_S Titulo: urprise in field
Capitulo 101.Fecha:.12.1985_T Titulo: subasa vs. Pierre, a fair fight
Capitulo 102.Fecha:.09.1985_T Titulo: he might of the Kaiser
Capitulo 103.Fecha:.09.1985_U Titulo: nexpected visit
Capitulo 104.Fecha:.10.1985_A Titulo: n impossible recovery
Capitulo 105.Fecha:.10.1985_T Titulo: he last fight begins
Capitulo 106.Fecha:.10.1985_T Titulo: he great final
Capitulo 107.Fecha:.10.1985_N Titulo: ankatsu is down
Capitulo 108.Fecha:.10.1985_D Titulo: on`t give up
Capitulo 109.Fecha:.11.1985_T Titulo: he tiger fights alone
Capitulo 110.Fecha:.11.1985_A Titulo: despair fight
Capitulo 111.Fecha:.11.1985_T Titulo: subasa doesn`t give up
Capitulo 112.Fecha:.11.1985_T Titulo: subasa is hurt
Capitulo 113.Fecha:.12.1985_T Titulo: hrill
Capitulo 114.Fecha:.12.1985_K Titulo: eep on fighting
Capitulo 115.Fecha:.12.1985_D Titulo: ream Goal
Capitulo 116.Fecha:.12.1985_O Titulo: n knife`s edge
Capitulo 117.Fecha:.01.1986_W Titulo: ith all power
Capitulo 118.Fecha:.01.1986_I Titulo: t`s getting exciting
Capitulo 119.Fecha:.01.1986_T Titulo: he unsuccessful tiger shot
Capitulo 120.Fecha:.01.1986_S Titulo: till tied
Capitulo 121.Fecha:.02.1986_T Titulo: o the last gasp
Capitulo 122.Fecha:.02.1986_J Titulo: ust 10 minutes left
Capitulo 123.Fecha:.02.1986_A Titulo: ll or nothing
Capitulo 124.Fecha:.02.1986_I Titulo: n last minute
Capitulo 125.Fecha:.03.1986_S Titulo: hared Victory
Capitulo 126.Fecha:.03.1986_M Titulo: emories
Capitulo 127.Fecha:.03.1986_H Titulo: oping for Europe
Capitulo 128.Fecha:.03.1986_T Titulo: he 17 best

No hay comentarios:

loading...
..

movil

Buscar este blog

Entradas populares

Suzumiya

Suzumiya