..

domingo, 7 de enero de 1996

Meitantei Conan

Serie/Ranking 1996/Noticias
Votos:757
Nota:8.5
Aqui puedes votarFuente(IMDB)
Votos:722
Nota:8.2
Aqui puedes votarFuente(ANIDB)

Titulo:Meitantei Conan
Alternativo: Case Closed: One Truth Prevails
Fecha estreno: 08/01/1996
Capitulos: 0
Duracion: 25 Min
Tipo: Serie
Genero: Comedia , Manga
Pagina Oficial: .ytv.co.jp/conan/

Personaje....../Seiyu
Edogawa Conan...../Minami Takayama
Kudou Shin`ichi...../Kappei Yamaguchi
Mouri Kogorou...../Akira Kamiya
Mouri Ran...../Wakana Yamazaki
Agasa Hiroshi...../Ken`ichi Ogata
Akai Shuuichi...../Shuuichi Ikeda
Andre Camel...../Kiyoyuki Yanada

Creador: Goushou Aoyama
Director: Kenji Kodama
Estudio:

Capitulos

Capitulo 01.Fecha:08.01.1996 Titulo: Roller Coaster Murder Case
Capitulo 02.Fecha:15.01.1996 Titulo: The Company President`s Daughter Kidnapping Case
Capitulo 03.Fecha:22.01.1996 Titulo: The Idol`s Locked Room Murder Case
Capitulo 04.Fecha:29.01.1996 Titulo: The City Coded Map Case
Capitulo 05.Fecha:05.02.1996 Titulo: The Bullet Train Bombing Case
Capitulo 06.Fecha:12.02.1996 Titulo: The Valentine`s Murder Case
Capitulo 07.Fecha:19.02.1996 Titulo: The Incident of the Monthly Presents and Threats
Capitulo 08.Fecha:26.02.1996 Titulo: The Murder of the Art Gallery Owner
Capitulo 09.Fecha:04.03.1996 Titulo: Tenkaichi Night Festival Murder Case
Capitulo 10.Fecha:11.03.1996 Titulo: The Case of the Blackmailing of a Pro Soccer Player
Capitulo 11.Fecha:08.04.1996 Titulo: The Case of the Moonlight Sonata Murders
Capitulo 12.Fecha:15.04.1996 Titulo: The Case of Ayumi`s Kidnapping
Capitulo 13.Fecha:22.04.1996 Titulo: The Strange Case of the Person-Finding Murder
Capitulo 14.Fecha:29.04.1996 Titulo: The Mysterious Message Sniper Case
Capitulo 15.Fecha:13.05.1996 Titulo: The Disappearing Corpse Murder Case
Capitulo 16.Fecha:20.05.1996 Titulo: The Antique Collector Murder Case
Capitulo 17.Fecha:27.05.1996 Titulo: The Department Store High-Jacking Case
Capitulo 18.Fecha:03.06.1996 Titulo: The June Bride Murder Case
Capitulo 19.Fecha:10.06.1996 Titulo: The Case of the Elevator Murder
Capitulo 20.Fecha:17.06.1996 Titulo: The Haunted Mansion Murder Case
Capitulo 21.Fecha:24.06.1996 Titulo: The Case of the TV Drama Murder
Capitulo 22.Fecha:01.07.1996 Titulo: The Cruise Ship Serial Murder Case (Part One)
Capitulo 23.Fecha:08.07.1996 Titulo: The Cruise Ship Serial Murder Case (Part Two)
Capitulo 24.Fecha:15.07.1996 Titulo: The Mysterious Beauty Amnesia Case
Capitulo 25.Fecha:22.07.1996 Titulo: A Fake Kidnapping Fraud Incident
Capitulo 26.Fecha:29.07.1996 Titulo: Pet Dog John Murder Case
Capitulo 27.Fecha:05.08.1996 Titulo: Kogoro`s Reunion Murder Case - Part One
Capitulo 28.Fecha:12.08.1996 Titulo: Kogoro`s Reunion Murder Case - Part Two
Capitulo 29.Fecha:19.08.1996 Titulo: Computer Murder Case
Capitulo 30.Fecha:26.08.1996 Titulo: Alibi Testimony Murder Case
Capitulo 31.Fecha:02.09.1996 Titulo: Television Station Murder Case
Capitulo 32.Fecha:09.09.1996 Titulo: The Coffee Shop Murder Case
Capitulo 33.Fecha:14.10.1996 Titulo: Detective Boys Survival Case
Capitulo 34.Fecha:21.10.1996 Titulo: Mountain Villa Bandaged Man Murder Case - Part 1
Capitulo 35.Fecha:28.10.1996 Titulo: Mountain Villa Bandaged Man Murder Case - Part 2
Capitulo 36.Fecha:04.11.1996 Titulo: The Monday Night 7:30 PM Murder Case
Capitulo 37.Fecha:11.11.1996 Titulo: Cactus Flower Murder Case
Capitulo 38.Fecha:18.11.1996 Titulo: Akaoni Town Festival Fire Murder Case
Capitulo 39.Fecha:25.11.1996 Titulo: The Wealthy Daughter Murder Case (Part One)
Capitulo 40.Fecha:02.12.1996 Titulo: The Wealthy Daughter Murder Case (Part Two)
Capitulo 41.Fecha:09.12.1996 Titulo: The Championship Flag Slicing Case
Capitulo 42.Fecha:16.12.1996 Titulo: Karaoke Box Murder Case
Capitulo 43.Fecha:13.01.1997 Titulo: The Edogawa Conan Kidnapping Case
Capitulo 44.Fecha:20.01.1997 Titulo: The Three Hotta Brothers Murder Case
Capitulo 45.Fecha:27.01.1997 Titulo: The Case of the Facial Pack Murder
Capitulo 46.Fecha:03.02.1997 Titulo: The Case of the Snowy Mountain Murder
Capitulo 47.Fecha:10.02.1997 Titulo: The Case of the Sports Club Murder
Capitulo 48.Fecha:17.02.1997 Titulo: The Case of the Murdered Diplomat (Part 1)
Capitulo 49.Fecha:24.02.1997 Titulo: The Case of the Murdered Diplomat (Part 2)
Capitulo 50.Fecha:03.03.1997 Titulo: The Case of the Library Murder
Capitulo 51.Fecha:10.03.1997 Titulo: A Golf Club Murder Case
Capitulo 52.Fecha:17.03.1997 Titulo: The Kiri Tengu Legend Murder Case
Capitulo 53.Fecha:07.04.1997 Titulo: The Mysterious Weapon Murder Case
Capitulo 54.Fecha:14.04.1997 Titulo: The Game Company Murder Case
Capitulo 55.Fecha:21.04.1997 Titulo: The Train Trick Murder Case
Capitulo 56.Fecha:28.04.1997 Titulo: The Ojamambo Murder Case
Capitulo 57.Fecha:05.05.1997 Titulo: The Holmes Freak Murder Case (Part One)
Capitulo 58.Fecha:12.05.1997 Titulo: The Holmes Freak Murder Case (Part Two)
Capitulo 59.Fecha:19.05.1997 Titulo: The First Errand Murder Case
Capitulo 60.Fecha:26.05.1997 Titulo: The Illustrator Murder Case
Capitulo 61.Fecha:02.06.1997 Titulo: The Ghost Ship Murder Case (Part One)
Capitulo 62.Fecha:09.06.1997 Titulo: The Ghost Ship Murder Case (Part Two)
Capitulo 63.Fecha:16.06.1997 Titulo: The Monster Gomera Murder Case
Capitulo 64.Fecha:23.06.1997 Titulo: The Third Set of Fingerprints Murder Case
Capitulo 65.Fecha:30.06.1997 Titulo: The Crabs and Whales Kidnapping Case
Capitulo 66.Fecha:07.07.1997 Titulo: The Dark Street Murder Case
Capitulo 67.Fecha:14.07.1997 Titulo: The Stage Actress Murder Case
Capitulo 68.Fecha:21.07.1997 Titulo: The Night Baron Murder Case (Part One: The Murder)
Capitulo 69.Fecha:28.07.1997 Titulo: The Night Baron Murder Case (Part Two: The Suspicion)
Capitulo 70.Fecha:04.08.1997 Titulo: The Night Baron Murder Case (Part Three: The Resolution)
Capitulo 71.Fecha:11.08.1997 Titulo: Stalker Murder Case
Capitulo 72.Fecha:18.08.1997 Titulo: Triplet Resort Murder Case
Capitulo 73.Fecha:25.08.1997 Titulo: The Detective Boys Shipwrecked Case
Capitulo 74.Fecha:01.09.1997 Titulo: The Shinigami Jinnai Murder Case
Capitulo 75.Fecha:08.09.1997 Titulo: The Financial Company President Murder Case
Capitulo 76.Fecha:22.09.1997 Titulo: Conan vs. Kaito Kid
Capitulo 77.Fecha:20.10.1997 Titulo: The Famous Family Mysterious Death Case (Part One)
Capitulo 78.Fecha:27.10.1997 Titulo: The Famous Family Mysterious Death Case (Part Two)
Capitulo 79.Fecha:03.11.1997 Titulo: The Bank Robbery Murder Case
Capitulo 80.Fecha:10.11.1997 Titulo: The Wandering Artist Murder Case
Capitulo 81.Fecha:17.11.1997 Titulo: The Kidnapping of an Idol (Part One)
Capitulo 82.Fecha:24.11.1997 Titulo: The Kidnapping of an Idol (Part Two)
Capitulo 83.Fecha:01.12.1997 Titulo: The General Hospital Murder Case
Capitulo 84.Fecha:08.12.1997 Titulo: The Ski Lodge Murder Case (Part One)
Capitulo 85.Fecha:15.12.1997 Titulo: The Ski Lodge Murder Case (Part Two)
Capitulo 86.Fecha:12.01.1998 Titulo: Finding the Kidnapping Location Case
Capitulo 87.Fecha:19.01.1998 Titulo: The Grateful Crane Case
Capitulo 88.Fecha:26.01.1998 Titulo: Dracula Mansion Case (Part One)
Capitulo 89.Fecha:02.02.1998 Titulo: Dracula Mansion Case (Part Two)
Capitulo 90.Fecha:09.02.1998 Titulo: The Flower`s Fragrance Murder Case
Capitulo 91.Fecha:16.02.1998 Titulo: The Armed Patient Case
Capitulo 92.Fecha:23.02.1998 Titulo: The Fearful Traverse Murder Case (Part One)
Capitulo 93.Fecha:02.03.1998 Titulo: The Fearful Traverse Murder Case (Part Two)
Capitulo 94.Fecha:09.03.1998 Titulo: The Legendary Snow Woman Case
Capitulo 95.Fecha:16.03.1998 Titulo: Kogorou`s Date Murder Case
Capitulo 96.Fecha:23.03.1998 Titulo: The Pursued Detective! 2 Serial Killings
Capitulo 97.Fecha:13.04.1998 Titulo: The Farewell Wine Murder Case
Capitulo 98.Fecha:20.04.1998 Titulo: The Famous Potter Murder Case (Part One)
Capitulo 99.Fecha:27.04.1998 Titulo: The Case of The Famous Potter (Part Two)
Capitulo 100.Fecha:11.05.1998 Titulo: The Case of The First Love (Part One)
Capitulo 101.Fecha:18.05.1998 Titulo: The Case of The First Love (Part Two)
Capitulo 102.Fecha:25.05.1998 Titulo: The Case of The Period Artiste (Part One)
Capitulo 103.Fecha:01.06.1998 Titulo: The Case of The Period Artiste (Part Two)
Capitulo 104.Fecha:08.06.1998 Titulo: The Case of The Bandit Mansion (Part One)
Capitulo 105.Fecha:15.06.1998 Titulo: The Case of The Bandit Mansion (Part Two)
Capitulo 106.Fecha:22.06.1998 Titulo: The Case of The Newspaper Photograph
Capitulo 107.Fecha:29.06.1998 Titulo: The Case of The Alien Mole (Part One)
Capitulo 108.Fecha:06.07.1998 Titulo: The Case of The Alien Mole (Part Two)
Capitulo 109.Fecha:13.07.1998 Titulo: The Case of The Great Detective Pursuit
Capitulo 110.Fecha:27.07.1998 Titulo: The Case of The Home Economics Room (Part One)
Capitulo 111.Fecha:03.08.1998 Titulo: The Case of The Home Economics Room (Part Two)
Capitulo 112.Fecha:10.08.1998 Titulo: The Seven Mysteries of Teitan Primary
Capitulo 113.Fecha:17.08.1998 Titulo: The Case of White Sands Beach
Capitulo 114.Fecha:24.08.1998 Titulo: The Case of the Oxygene Diving Tank (Part One)
Capitulo 115.Fecha:31.08.1998 Titulo: The Case of the Oxygene Diving Tank (Part Two)
Capitulo 116.Fecha:07.09.1998 Titulo: The Missing Mystery Writer Case (Part One)
Capitulo 117.Fecha:14.09.1998 Titulo: The Missing Mystery Writer Case (Part Two)
Capitulo 118.Fecha:21.09.1998 Titulo: The Naniwa Serial Murder Case
Capitulo 119.Fecha:12.10.1998 Titulo: The Masked Yaiber Murder Case
Capitulo 120.Fecha:19.10.1998 Titulo: The Honey Cocktail Murder Case
Capitulo 121.Fecha:26.10.1998 Titulo: The Case of the Sealed Bathroom (Part One)
Capitulo 122.Fecha:02.11.1998 Titulo: The Case of the Sealed Bathroom (Part Two)
Capitulo 123.Fecha:09.11.1998 Titulo: The Weather Girl Kidnapping Case
Capitulo 124.Fecha:16.11.1998 Titulo: The Mysterious Sniper Murder Case (Part One)
Capitulo 125.Fecha:23.11.1998 Titulo: The Mysterious Sniper Murder Case (Part Two)
Capitulo 126.Fecha:30.11.1998 Titulo: The Traveling Drama Murder Case (Part One)
Capitulo 127.Fecha:07.12.1998 Titulo: The Traveling Drama Murder Case (Part Two)
Capitulo 128.Fecha:14.12.1998 Titulo: The Case of the Black Syndicate: One Billion Yen Robbery!
Capitulo 129.Fecha:04.01.1999 Titulo: The Woman from the Black Organization: The University Professor Murder Case
Capitulo 130.Fecha:11.01.1999 Titulo: The Stadium Indiscriminate Threatening Case (Part One)
Capitulo 131.Fecha:18.01.1999 Titulo: The Stadium Indiscriminate Threatening Case (Part Two)
Capitulo 132.Fecha:25.01.1999 Titulo: Magic Lover`s Murder Case (Part One: The Murder)
Capitulo 133.Fecha:01.02.1999 Titulo: Magic Lover`s Murder Case (Part Two: The Suspicion)
Capitulo 134.Fecha:08.02.1999 Titulo: Magic Lover`s Murder Case (Part Three: The Resolution)
Capitulo 135.Fecha:15.02.1999 Titulo: The Search for the Disappearing Weapon Case
Capitulo 136.Fecha:22.02.1999 Titulo: The Old Castle Investigation Case (Part One)
Capitulo 137.Fecha:01.03.1999 Titulo: The Old Castle Investigation Case (Part Two)
Capitulo 138.Fecha:08.03.1999 Titulo: The Final Screening Murder Case (Part One)
Capitulo 139.Fecha:15.03.1999 Titulo: The Final Screening Murder Case (Part Two)
Capitulo 140.Fecha:12.04.1999 Titulo: SOS! The Message from Ayumi
Capitulo 141.Fecha:19.04.1999 Titulo: The Night Before the Wedding Locked Room Murder Case (Part One)
Capitulo 142.Fecha:26.04.1999 Titulo: The Night Before the Wedding Locked Room Murder Case (Part Two)
Capitulo 143.Fecha:03.05.1999 Titulo: The Suspicious Astronomical Observation
Capitulo 144.Fecha:10.05.1999 Titulo: The North Star #3 Express Leaving Ueno (Part One)
Capitulo 145.Fecha:17.05.1999 Titulo: The North Star #3 Express Leaving Ueno (Part Two)
Capitulo 146.Fecha:24.05.1999 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story (Part One)
Capitulo 147.Fecha:31.05.1999 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story (Part Two)
Capitulo 148.Fecha:07.06.1999 Titulo: The Sudden Streetcar Stopping Case
Capitulo 149.Fecha:21.06.1999 Titulo: The Amusement Park Bungee Jumping Case
Capitulo 150.Fecha:28.06.1999 Titulo: The Truth of the Exploding Car Case (Part One)
Capitulo 151.Fecha:05.07.1999 Titulo: The Truth of the Exploding Car Case (Part Two)
Capitulo 152.Fecha:12.07.1999 Titulo: The Mysterious Old Man Disappearance Case
Capitulo 153.Fecha:19.07.1999 Titulo: Sonoko`s Dangerous Summer Story (Part One)
Capitulo 154.Fecha:26.07.1999 Titulo: Sonoko`s Dangerous Summer Story (Part Two)
Capitulo 155.Fecha:02.08.1999 Titulo: The Underwater Locked Room Case
Capitulo 156.Fecha:09.08.1999 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story II (Part One)
Capitulo 157.Fecha:16.08.1999 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story II (Part Two)
Capitulo 158.Fecha:23.08.1999 Titulo: The Silent Kanjo Line
Capitulo 159.Fecha:06.09.1999 Titulo: The Legend of the Mysterious Pagoda (Part One)
Capitulo 160.Fecha:13.09.1999 Titulo: The Legend of the Mysterious Pagoda (Part Two)
Capitulo 161.Fecha:20.09.1999 Titulo: The Murder Floating in the Stream Restaurant
Capitulo 162.Fecha:27.09.1999 Titulo: The Flying Locked Room: Kudo Shinichi`s First Case
Capitulo 163.Fecha:11.10.1999 Titulo: The secret of the sun, moon and stars! (Part One)
Capitulo 164.Fecha:18.10.1999 Titulo: The secret of the sun, moon and stars! (Final)
Capitulo 165.Fecha:25.10.1999 Titulo: The Vanishing Detective Club Case
Capitulo 166.Fecha:01.11.1999 Titulo: The Monster of the Tottori Spider Mansion (Part One: The Murder)
Capitulo 167.Fecha:08.11.1999 Titulo: The Monster of the Tottori Spider Mansion (Part Two: The Suspicion)
Capitulo 168.Fecha:15.11.1999 Titulo: The Monster of the Tottori Spider Mansion (Part Three: The Solution)
Capitulo 169.Fecha:22.11.1999 Titulo: The Kiss of Venus
Capitulo 170.Fecha:29.11.1999 Titulo: The Blind Spot in the Darkness (Part One)
Capitulo 171.Fecha:06.12.1999 Titulo: The Blind Spot in the Darkness (Part Two)
Capitulo 172.Fecha:13.12.1999 Titulo: The Resurrected Dying Message (Part One)
Capitulo 173.Fecha:20.12.1999 Titulo: The Resurrected Dying Message (Part Two)
Capitulo 174.Fecha:03.01.2000 Titulo: The 20 Year old Murder Case: The Symphony Serial Murders
Capitulo 175.Fecha:10.01.2000 Titulo: The Man Who Was Killed Four Times
Capitulo 176.Fecha:17.01.2000 Titulo: The Reunion with the Black Corps (Part One: Haibara)
Capitulo 177.Fecha:24.01.2000 Titulo: The Reunion with the Black Corps (Part Two: Conan)
Capitulo 178.Fecha:31.01.2000 Titulo: The Reunion with the Black Corps (Part Three: The Resolution)
Capitulo 179.Fecha:07.02.2000 Titulo: The Coffee Shop Truck Crash Case
Capitulo 180.Fecha:14.02.2000 Titulo: The Red Murderous Nocturne (Part One)
Capitulo 181.Fecha:21.02.2000 Titulo: The Red Murderous Nocturne (Part Two)
Capitulo 182.Fecha:28.02.2000 Titulo: The Nine Doors Investigation
Capitulo 183.Fecha:06.03.2000 Titulo: The Dangerous Recipe
Capitulo 184.Fecha:13.03.2000 Titulo: The Cursed Masks Smile Coldly
Capitulo 185.Fecha:10.04.2000 Titulo: The Murdered Detective (Part One)
Capitulo 186.Fecha:17.04.2000 Titulo: The Murdered Detective (Part Two)
Capitulo 187.Fecha:24.04.2000 Titulo: The Mysterious Gunshot Echoing in the Darkness
Capitulo 188.Fecha:01.05.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Detective Club in the Cave
Capitulo 189.Fecha:08.05.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Injured Detective
Capitulo 190.Fecha:15.05.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Third Choice
Capitulo 191.Fecha:22.05.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Black Knight
Capitulo 192.Fecha:29.05.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Return of Shinichi...
Capitulo 193.Fecha:05.06.2000 Titulo: The Life or Death Recovery - The Promised Place
Capitulo 194.Fecha:12.06.2000 Titulo: The Meaningful Music Box (Part One)
Capitulo 195.Fecha:19.06.2000 Titulo: The Meaningful Music Box (Part Two)
Capitulo 196.Fecha:26.06.2000 Titulo: The Unseen Weapon: Ran`s First Deduction
Capitulo 197.Fecha:03.07.2000 Titulo: The Trap of the Super Car (Part One)
Capitulo 198.Fecha:10.07.2000 Titulo: The Trap of the Super Car (Part Two)
Capitulo 199.Fecha:17.07.2000 Titulo: Suspect: Mori Kogoro (Part One)
Capitulo 200.Fecha:24.07.2000 Titulo: Suspect: Mori Kogoro (Part Two)
Capitulo 201.Fecha:31.07.2000 Titulo: The Tenth Passenger (Part One)
Capitulo 202.Fecha:07.08.2000 Titulo: The Tenth Passenger (Part Two)
Capitulo 203.Fecha:14.08.2000 Titulo: The Black Wings of Icarus (Part One)
Capitulo 204.Fecha:21.08.2000 Titulo: The Black Wings of Icarus (Part Two)
Capitulo 205.Fecha:28.08.2000 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story 3 (Part One)
Capitulo 206.Fecha:04.09.2000 Titulo: The Metropolitan Police Detective Love Story 3 (Part Two)
Capitulo 207.Fecha:11.09.2000 Titulo: The Deduction That Was Too Good
Capitulo 208.Fecha:09.10.2000 Titulo: The Entrance to the Maze: The Anger of the Colossus
Capitulo 209.Fecha:16.10.2000 Titulo: The Falling from Mt. Ryushin Case
Capitulo 210.Fecha:23.10.2000 Titulo: The Water Palace of Five Colors (Part One)
Capitulo 211.Fecha:30.10.2000 Titulo: The Water Palace of Five Colors (Part Two)
Capitulo 212.Fecha:06.11.2000 Titulo: Mushrooms, Bears, and the Detective Boys (Part One)
Capitulo 213.Fecha:13.11.2000 Titulo: Mushrooms, Bears, and the Detective Boys (Part Two)
Capitulo 214.Fecha:20.11.2000 Titulo: The Mysterious Retro Room Case
Capitulo 215.Fecha:27.11.2000 Titulo: The Bay of Revenge (Part One)
Capitulo 216.Fecha:04.12.2000 Titulo: The Bay of Revenge (Part Two)
Capitulo 217.Fecha:11.12.2000 Titulo: Megure`s Locked Away Secret (Part One)
Capitulo 218.Fecha:18.12.2000 Titulo: Megure`s Locked Away Secret (Part Two)
Capitulo 219.Fecha:08.01.2001 Titulo: The Gathered Detectives! Shinichi vs. Kaito Kid
Capitulo 220.Fecha:15.01.2001 Titulo: The Client Full of Lies (Part One)
Capitulo 221.Fecha:22.01.2001 Titulo: The Client Full of Lies (Part Two)
Capitulo 222.Fecha:29.01.2001 Titulo: And Then There Were No Mermaids (Part One: The Murder)
Capitulo 223.Fecha:05.02.2001 Titulo: And Then There Were No Mermaids (Part Two: The Deduction)
Capitulo 224.Fecha:12.02.2001 Titulo: And Then There Were No Mermaids (Part Three: The Solution)
Capitulo 225.Fecha:19.02.2001 Titulo: The Secret of the High Sales
Capitulo 226.Fecha:26.02.2001 Titulo: The Battle Game Trap (Part One)
Capitulo 227.Fecha:05.03.2001 Titulo: The Battle Game Trap (Part Two)
Capitulo 228.Fecha:12.03.2001 Titulo: The Murderous Pottery Class (Part One)
Capitulo 229.Fecha:19.03.2001 Titulo: The Murderous Pottery Class (Part Two)
Capitulo 230.Fecha:16.04.2001 Titulo: The Mysterious Passenger (Part One)
Capitulo 231.Fecha:23.04.2001 Titulo: The Mysterious Passenger (Part Two)
Capitulo 232.Fecha:07.05.2001 Titulo: The Falling Off The Condo Case
Capitulo 233.Fecha:14.05.2001 Titulo: The Evidence That Didn`t Disappear (Part One)
Capitulo 234.Fecha:21.05.2001 Titulo: The Evidence That Didn`t Disappear (Part Two)
Capitulo 235.Fecha:28.05.2001 Titulo: The Locked Wine Cellar
Capitulo 236.Fecha:04.06.2001 Titulo: The Nanki Beach Mystery Tour (Part One)
Capitulo 237.Fecha:11.06.2001 Titulo: The Nanki Beach Mystery Tour (Part Two)
Capitulo 238.Fecha:18.06.2001 Titulo: The Osaka 3 "K" Case (Part One)
Capitulo 239.Fecha:25.06.2001 Titulo: The Osaka 3 "K" Case (Part Two)
Capitulo 240.Fecha:02.07.2001 Titulo: The Bullet Train Transport Case (Part One)
Capitulo 241.Fecha:09.07.2001 Titulo: The Bullet Train Transport Case (Part Two)
Capitulo 242.Fecha:16.07.2001 Titulo: Boy Genta`s Misfortune
Capitulo 243.Fecha:23.07.2001 Titulo: Mouri Kogoro`s Imposter (Part One)
Capitulo 244.Fecha:30.07.2001 Titulo: Mouri Kogoro`s Imposter (Part Two)
Capitulo 245.Fecha:06.08.2001 Titulo: The Gunshot in the Sunflower Building
Capitulo 246.Fecha:13.08.2001 Titulo: The Mystery in the Net (Part One)
Capitulo 247.Fecha:20.08.2001 Titulo: The Mystery in the Net (Part Two)
Capitulo 248.Fecha:27.08.2001 Titulo: The Alibi of the Soothing Forest
Capitulo 249.Fecha:03.09.2001 Titulo: The Idol Stars` Secret (Part One)
Capitulo 250.Fecha:10.09.2001 Titulo: The Idol Stars` Secret (Part Two)
Capitulo 251.Fecha:17.09.2001 Titulo: The Tragedy at the OK Corral
Capitulo 252.Fecha:08.10.2001 Titulo: The Kidnapper in the Picture
Capitulo 253.Fecha:15.10.2001 Titulo: The Metro Police HQ Love Story IV (Part One)
Capitulo 254.Fecha:22.10.2001 Titulo: The Metro Police HQ Love Story IV (Part Two)
Capitulo 255.Fecha:29.10.2001 Titulo: The 14th Round of the Matsue Tamazo Linked Verse Contest (Part One)
Capitulo 256.Fecha:05.11.2001 Titulo: The 14th Round of the Matsue Tamazo Linked Verse Contest (Part Two)
Capitulo 257.Fecha:12.11.2001 Titulo: The Mysterious Punishment from Heaven
Capitulo 258.Fecha:19.11.2001 Titulo: The Man from Chicago (Part One)
Capitulo 259.Fecha:26.11.2001 Titulo: The Man from Chicago (Part Two)
Capitulo 260.Fecha:03.12.2001 Titulo: The Shaking Restaurant
Capitulo 261.Fecha:10.12.2001 Titulo: The Fearful Legend of the Snowy Night (Part One)
Capitulo 262.Fecha:17.12.2001 Titulo: The Fearful Legend of the Snowy Night (Part Two)
Capitulo 263.Fecha:07.01.2002 Titulo: The Osaka Double Mystery - The Swordsman and Toyotomi`s Castle
Capitulo 264.Fecha:14.01.2002 Titulo: The Courtroom Battle: Kisaki vs. Kogoro (Part One)
Capitulo 265.Fecha:21.01.2002 Titulo: The Courtroom Battle: Kisaki vs. Kogoro (Part Two)
Capitulo 266.Fecha:28.01.2002 Titulo: The Truth Behind Valentine`s (Part One: The Murder)
Capitulo 267.Fecha:04.02.2002 Titulo: The Truth Behind Valentine`s (Part Two: The Deduction)
Capitulo 268.Fecha:11.02.2002 Titulo: The Truth Behind Valentine`s (Part Three: The Solution)
Capitulo 269.Fecha:18.02.2002 Titulo: The Forgotten Memento from the Crime (Part One)
Capitulo 270.Fecha:04.03.2002 Titulo: The Forgotten Memento from the Crime (Part Two)
Capitulo 271.Fecha:11.03.2002 Titulo: Secret Rushed Omission (Part One)
Capitulo 272.Fecha:18.03.2002 Titulo: Secret Rushed Omission (Part Two)
Capitulo 273.Fecha:08.04.2002 Titulo: The Quiz Oba-san`s Dart Clue Case
Capitulo 274.Fecha:15.04.2002 Titulo: Truth About the Haunted House (Part One)
Capitulo 275.Fecha:22.04.2002 Titulo: Truth About the Haunted House (Part Two)
Capitulo 276.Fecha:06.05.2002 Titulo: Case of the Missing Policeman`s Notebook
Capitulo 277.Fecha:13.05.2002 Titulo: English Teacher VS Great Western Detective (Part One)
Capitulo 278.Fecha:20.05.2002 Titulo: English Teacher VS Great Western Detective (Part Two)
Capitulo 279.Fecha:27.05.2002 Titulo: Labyrinth`s Hooligan (Part One)
Capitulo 280.Fecha:03.06.2002 Titulo: Labyrinth`s Hooligan (Part Two)
Capitulo 281.Fecha:10.06.2002 Titulo: The Small Eye Witnesses
Capitulo 282.Fecha:17.06.2002 Titulo: Mystery of the Water Flowing Stone Garden (Part One)
Capitulo 283.Fecha:24.06.2002 Titulo: Mystery of the Water Flowing Stone Garden (Part Two)
Capitulo 284.Fecha:01.07.2002 Titulo: Chinatown Deja Vu in the Rain (Part One)
Capitulo 285.Fecha:08.07.2002 Titulo: Chinatown Deja Vu in the Rain (Part Two)
Capitulo 286.Fecha:15.07.2002 Titulo: The Kudou Shinichi NY Case (Part One: The Murder)
Capitulo 287.Fecha:22.07.2002 Titulo: The Kudou Shinichi NY Case (Part Two: The Deduction)
Capitulo 288.Fecha:29.07.2002 Titulo: The Kudou Shinichi NY Case (Part Three: The Solution)
Capitulo 289.Fecha:05.08.2002 Titulo: Mitsuhiko`s Mystifying Forest (Part One)
Capitulo 290.Fecha:12.08.2002 Titulo: Mitsuhiko`s Mystifying Forest (Part Two)
Capitulo 291.Fecha:19.08.2002 Titulo: Solitary Island of the Princess and the Dragon King`s Palace (Part One: The Murder)
Capitulo 292.Fecha:26.08.2002 Titulo: Solitary Island of the Princess and the Dragon King`s Palace (Part Two: The Deduction)
Capitulo 293.Fecha:02.09.2002 Titulo: Solitary Island of the Princess and the Dragon King`s Palace (Part Three: The Solution)
Capitulo 294.Fecha:09.09.2002 Titulo: Smash of Love and Determination (Part One)
Capitulo 295.Fecha:16.09.2002 Titulo: Smash of Love and Determination (Part Two)
Capitulo 296.Fecha:14.10.2002 Titulo: Houseboat Fishing Shock
Capitulo 297.Fecha:21.10.2002 Titulo: Courtroom Confrontation II: Kisaki VS Kujo Reiko (Part One)
Capitulo 298.Fecha:28.10.2002 Titulo: Courtroom Confrontation II: Kisaki VS Kujo Reiko (Part Two)
Capitulo 299.Fecha:04.11.2002 Titulo: Kanmon Strait of Friendship and Murderous Intent (Part One)
Capitulo 300.Fecha:18.11.2002 Titulo: Kanmon Strait of Friendship and Murderous Intent (Part Two)
Capitulo 301.Fecha:25.11.2002 Titulo: Parade of Malice and Saints (Part One)
Capitulo 302.Fecha:01.12.2002 Titulo: Parade of Malice and Saints (Part Two)
Capitulo 303.Fecha:07.12.2002 Titulo: The Victim Who Came Back
Capitulo 304.Fecha:06.01.2003 Titulo: 12 Million Hostages - New Years Special
Capitulo 305.Fecha:13.01.2003 Titulo: The Unseen Suspect (Part One)
Capitulo 306.Fecha:20.01.2003 Titulo: The Unseen Suspect (Part Two)
Capitulo 307.Fecha:27.01.2003 Titulo: The Dark Footprint (Part One)
Capitulo 308.Fecha:03.02.2003 Titulo: The Dark Footprint (Part Two)
Capitulo 309.Fecha:10.02.2003 Titulo: Contact with the Black Organization: Negotiation Chapter (Part One)
Capitulo 310.Fecha:17.02.2003 Titulo: Contact with the Black Organization: Negotiation Chapter (Part Two)
Capitulo 311.Fecha:24.02.2003 Titulo: Contact with the Black Organization: Negotiation Chapter (Part Three)
Capitulo 312.Fecha:03.03.2003 Titulo: Festival Dolls Dyed in the Setting Sun (Part One)
Capitulo 313.Fecha:10.03.2003 Titulo: Festival Dolls Dyed in the Setting Sun (Part Two)
Capitulo 314.Fecha:17.03.2003 Titulo: The Broken Fence of the Viewing Platform
Capitulo 315.Fecha:14.04.2003 Titulo: Place Exposed to the Sun
Capitulo 316.Fecha:21.04.2003 Titulo: The Tarnished Masked Hero (Part One)
Capitulo 317.Fecha:28.04.2003 Titulo: The Tarnished Masked Hero (Part Two)
Capitulo 318.Fecha:05.05.2003 Titulo: Cigar Case of Good Fortune (Part One)
Capitulo 319.Fecha:12.05.2003 Titulo: Cigar Case of Good Fortune (Part Two)
Capitulo 320.Fecha:19.05.2003 Titulo: Art of Ninja Alibi Craft
Capitulo 321.Fecha:26.05.2003 Titulo: The Vanished Kidnapper`s Getaway Car (Part One)
Capitulo 322.Fecha:02.06.2003 Titulo: The Vanished Kidnapper`s Getaway Car (Part Two)
Capitulo 323.Fecha:09.06.2003 Titulo: Hattori Heiji`s Desperate Situation! (Part One)
Capitulo 324.Fecha:16.06.2003 Titulo: Hattori Heiji`s Desperate Situation! (Part Two)
Capitulo 325.Fecha:23.06.2003 Titulo: Red Horse Inside the Flame (Part One: The Murder)
Capitulo 326.Fecha:30.06.2003 Titulo: Red Horse Inside the Flame (Part Two: Investigation)
Capitulo 327.Fecha:07.07.2003 Titulo: Red Horse Inside the Flame (Part Three: Solution)
Capitulo 328.Fecha:14.07.2003 Titulo: Mystery of the Birthday Wine
Capitulo 329.Fecha:28.07.2003 Titulo: Friendship Torn Apart (Part One)
Capitulo 330.Fecha:04.08.2003 Titulo: Friendship Torn Apart (Part Two)
Capitulo 331.Fecha:11.08.2003 Titulo: Suspicious Curry (Part One)
Capitulo 332.Fecha:18.08.2003 Titulo: Suspicious Curry (Part Two)
Capitulo 333.Fecha:25.08.2003 Titulo: Alike Princesses (Part One)
Capitulo 334.Fecha:01.09.2003 Titulo: Alike Princesses (Part Two)
Capitulo 335.Fecha:08.09.2003 Titulo: Secret of the Touto Film Developer Place (Part One)
Capitulo 336.Fecha:15.09.2003 Titulo: Secret of the Touto Film Developer Place (Part Two)
Capitulo 337.Fecha:13.10.2003 Titulo: Hidden Circumstances of the Falling Incident
Capitulo 338.Fecha:20.10.2003 Titulo: Four Porsches (Part One)
Capitulo 339.Fecha:27.10.2003 Titulo: Four Porsches (Part Two)
Capitulo 340.Fecha:03.11.2003 Titulo: Hidden Bathroom Secret (Part One)
Capitulo 341.Fecha:10.11.2003 Titulo: Hidden Bathroom Secret (Part Two)
Capitulo 342.Fecha:17.11.2003 Titulo: Bride of Huis Ten Bosch
Capitulo 343.Fecha:01.12.2003 Titulo: The Convenience Store Trap (Part One)
Capitulo 344.Fecha:08.12.2003 Titulo: The Convenience Store Trap (Part Two)
Capitulo 345.Fecha:05.01.2004 Titulo: Confrontation with the Black Connection. Coincidence of the Two Events on a Night with a Full Moon
Capitulo 346.Fecha:12.01.2004 Titulo: Find the Buttocks` Mark! (Part One)
Capitulo 347.Fecha:19.01.2004 Titulo: Find the Buttocks` Mark! (Part Two)
Capitulo 348.Fecha:26.01.2004 Titulo: Love, a Ghost, and a Wordly Inheritance (Part One)
Capitulo 349.Fecha:02.02.2004 Titulo: Love, a Ghost, and a Wordly Inheritance (Part Two)
Capitulo 350.Fecha:09.02.2004 Titulo: The Forgotten Cell Phone (Part One)
Capitulo 351.Fecha:16.02.2004 Titulo: The Forgotten Cell Phone (Part Two)
Capitulo 352.Fecha:23.02.2004 Titulo: Fishing Tournament Tragedy (Part One)
Capitulo 353.Fecha:01.03.2004 Titulo: Fishing Tournament Tragedy (Part Two)
Capitulo 354.Fecha:08.03.2004 Titulo: A Small Client (Part One)
Capitulo 355.Fecha:15.03.2004 Titulo: A Small Client (Part Two)
Capitulo 356.Fecha:12.04.2004 Titulo: Kaitou Kid`s Miracle Midair Walk (Special 11)
Capitulo 357.Fecha:26.04.2004 Titulo: Sweetheart is an Illusion of Spring
Capitulo 358.Fecha:03.05.2004 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 5 (Part One)
Capitulo 359.Fecha:10.05.2004 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 5 (Part Two)
Capitulo 360.Fecha:17.05.2004 Titulo: A Mysterious Spring Beetle
Capitulo 361.Fecha:24.05.2004 Titulo: The Teitan High Hauntings (Part One)
Capitulo 362.Fecha:31.05.2004 Titulo: The Teitan High Hauntings (Part Two)
Capitulo 363.Fecha:07.06.2004 Titulo: The City Crows
Capitulo 364.Fecha:14.06.2004 Titulo: The Synchronicity Case, Part One
Capitulo 365.Fecha:21.06.2004 Titulo: The Synchronicity Case, Part Two
Capitulo 366.Fecha:05.07.2004 Titulo: The Tragedy of the Pier in Plain Sight, Part One
Capitulo 367.Fecha:12.07.2004 Titulo: The Tragedy of the Pier in Plain Sight, Part Two
Capitulo 368.Fecha:26.07.2004 Titulo: The Candy House the Witch Lives In
Capitulo 369.Fecha:02.08.2004 Titulo: A Lucky Man`s Suspense
Capitulo 370.Fecha:09.08.2004 Titulo: Running Away in a Game
Capitulo 371.Fecha:23.08.2004 Titulo: A Course Without Protest (Part One)
Capitulo 372.Fecha:30.08.2004 Titulo: A Course Without Protest (Part Two)
Capitulo 373.Fecha:06.09.2004 Titulo: Poisonous Spider Trap
Capitulo 374.Fecha:18.10.2004 Titulo: A Code for Star and Tobacco (Part One)
Capitulo 375.Fecha:25.10.2004 Titulo: A Code for Star and Tobacco (Part Two)
Capitulo 376.Fecha:01.11.2004 Titulo: Time Limit: 1500 Hours
Capitulo 377.Fecha:08.11.2004 Titulo: Momotarou Mystery Solving Tour (Part One)
Capitulo 378.Fecha:15.11.2004 Titulo: Momotarou Mystery Solving Tour (Part Two)
Capitulo 379.Fecha:22.11.2004 Titulo: Case of the Long Sleeved Kimono at the Hidden Hot Spring on a Snowy Night (Part One)
Capitulo 380.Fecha:29.11.2004 Titulo: Case of the Long Sleeved Kimono at the Hidden Hot Spring on a Snowy Night (Part Two)
Capitulo 381.Fecha:06.12.2004 Titulo: Which One`s Reasoning Show (Part One)
Capitulo 382.Fecha:13.12.2004 Titulo: Which One`s Reasoning Show (Part Two)
Capitulo 383.Fecha:20.12.2004 Titulo: Miracle at Koshien Ball Park! The Defiants Face the Dark Demon
Capitulo 384.Fecha:17.01.2005 Titulo: The Target is Mouri Kogoro!
Capitulo 385.Fecha:24.01.2005 Titulo: Dissonance of the Stradivarius Violin (Overture)
Capitulo 386.Fecha:31.01.2005 Titulo: Dissonance of the Stradivarius Violin (Interlude)
Capitulo 387.Fecha:07.02.2005 Titulo: Dissonance of the Stradivarius Violin (Last Tune)
Capitulo 388.Fecha:14.02.2005 Titulo: Kogoro Gets Drunk in Satsuma (Part One)
Capitulo 389.Fecha:21.02.2005 Titulo: Kogoro Gets Drunk in Satsuma (Part Two)
Capitulo 390.Fecha:28.02.2005 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 6 (Part One)
Capitulo 391.Fecha:07.03.2005 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 6 (Part Two)
Capitulo 392.Fecha:14.03.2005 Titulo: The Mysterious Height Difference of 20cm
Capitulo 393.Fecha:21.03.2005 Titulo: The Apparent Kidnapping Case
Capitulo 394.Fecha:18.04.2005 Titulo: Grand Adventure in the Eccentric Mansion (Part One: The Seal)
Capitulo 395.Fecha:25.04.2005 Titulo: Grand Adventure in the Eccentric Mansion (Part Two: The Scheming)
Capitulo 396.Fecha:02.05.2005 Titulo: Grand Adventure in the Eccentric Mansion (Part Three: The Resolution)
Capitulo 397.Fecha:09.05.2005 Titulo: The Harsh Bittersweet Juice
Capitulo 398.Fecha:16.05.2005 Titulo: The Strange Family`s Request (Part One)
Capitulo 399.Fecha:23.05.2005 Titulo: The Strange Family`s Request (Part Two)
Capitulo 400.Fecha:30.05.2005 Titulo: Ran`s Suspicions
Capitulo 401.Fecha:06.06.2005 Titulo: The Caught Red-Handed Jewel Robber (Part One)
Capitulo 402.Fecha:13.06.2005 Titulo: The Caught Red-Handed Jewel Robber (Part Two)
Capitulo 403.Fecha:20.06.2005 Titulo: The Mysterious Angel`s Mansion (Part One)
Capitulo 404.Fecha:27.06.2005 Titulo: The Mysterious Angel`s Mansion (Part Two)
Capitulo 405.Fecha:04.07.2005 Titulo: Man Who Went to Call an Ambulance
Capitulo 406.Fecha:11.07.2005 Titulo: Conan Heiji`s Mysterious Magic (Gadget Chapter)
Capitulo 407.Fecha:18.07.2005 Titulo: Conan Heiji`s Mysterious Magic (Hotel Chapter)
Capitulo 408.Fecha:01.08.2005 Titulo: Conan Heiji`s Mysterious Magic (Resolution Chapter)
Capitulo 409.Fecha:08.08.2005 Titulo: Advanced Staging and Kidnapping At the Same Time (Part One)
Capitulo 410.Fecha:15.08.2005 Titulo: Advanced Staging and Kidnapping At the Same Time (Part Two)
Capitulo 411.Fecha:22.08.2005 Titulo: The Shrine Gate`s Suprising Password (Part One)
Capitulo 412.Fecha:29.08.2005 Titulo: The Shrine Gate`s Suprising Password (Part Two)
Capitulo 413.Fecha:05.09.2005 Titulo: The Perfect Half Crime`s Riddle
Capitulo 414.Fecha:12.09.2005 Titulo: Young Boys` Dectective Bluebird
Capitulo 415.Fecha:10.10.2005 Titulo: Evil Spirit Appearing on an Unlucky Day (The Incident Chapter)
Capitulo 416.Fecha:17.10.2005 Titulo: Evil Spirit Appearing on an Unlucky Day (The Suspicion Chapter)
Capitulo 417.Fecha:24.10.2005 Titulo: Evil Spirit Appearing on an Unlucky Day (The Solution Chapter)
Capitulo 418.Fecha:31.10.2005 Titulo: Beika Town`s Grenier House
Capitulo 419.Fecha:07.11.2005 Titulo: Eight Headed Serpent Sword (First Part)
Capitulo 420.Fecha:14.11.2005 Titulo: Eight Headed Serpent Sword (Second Part)
Capitulo 421.Fecha:21.11.2005 Titulo: First Love of Ginkgo Color (First Part)
Capitulo 422.Fecha:28.11.2005 Titulo: First Love of Ginkgo Color (Second Part)
Capitulo 423.Fecha:05.12.2005 Titulo: Detective Team and 4 Caterpillar Siblings
Capitulo 424.Fecha:19.12.2005 Titulo: Photo Mail from the Clown
Capitulo 425.Fecha:09.01.2006 Titulo: Black Impact! The Instant Where the Hand of Organization Reaches
Capitulo 426.Fecha:16.01.2006 Titulo: Love Letter to Ran
Capitulo 427.Fecha:23.01.2006 Titulo: Super Secret of the Road to School (Part One)
Capitulo 428.Fecha:30.01.2006 Titulo: Super Secret of the Road to School (Part Two)
Capitulo 429.Fecha:06.02.2006 Titulo: Two People Who Can`t Return Yet (Part One)
Capitulo 430.Fecha:13.02.2006 Titulo: Two People Who Can`t Return Yet (Part Two)
Capitulo 431.Fecha:20.02.2006 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 7 (Part One)
Capitulo 432.Fecha:27.02.2006 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 7 (Part Two)
Capitulo 433.Fecha:06.03.2006 Titulo: Conan, A Strange Child
Capitulo 434.Fecha:10.04.2006 Titulo: Famous Cool Dog`s Achievement
Capitulo 435.Fecha:17.04.2006 Titulo: Information Gathered On the Detective Boys (Part One)
Capitulo 436.Fecha:24.04.2006 Titulo: Information Gathered on the Detective Boys (Part Two)
Capitulo 437.Fecha:08.05.2006 Titulo: Aya Ueto and Shin`ichi -- The Promise from 4 Years Ago
Capitulo 438.Fecha:15.05.2006 Titulo: The Pursuit of the Fish Mail
Capitulo 439.Fecha:22.05.2006 Titulo: And Everyone Should Have Stopped Being
Capitulo 440.Fecha:29.05.2006 Titulo: Car Stunt at the Utmost Limit
Capitulo 441.Fecha:05.06.2006 Titulo: The "Ahh" at the End of Life
Capitulo 442.Fecha:12.06.2006 Titulo: The Man Obstructed by the Steel Frame
Capitulo 443.Fecha:26.06.2006 Titulo: Gathering Shellfish With a Sigh (Part One)
Capitulo 444.Fecha:03.07.2006 Titulo: Gathering Shellfish With a Sigh (Part Two)
Capitulo 445.Fecha:10.07.2006 Titulo: The Secret of the Russian Blue
Capitulo 446.Fecha:24.07.2006 Titulo: The Sealed Western-style Window (Part One)
Capitulo 447.Fecha:31.07.2006 Titulo: The Sealed Western-style Window (Part Two)
Capitulo 448.Fecha:14.08.2006 Titulo: The Meguro Fish Case
Capitulo 449.Fecha:21.08.2006 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story -- The Wedding of Lies
Capitulo 450.Fecha:28.08.2006 Titulo: Trick vs. Magic (Part One)
Capitulo 451.Fecha:04.09.2006 Titulo: Trick vs. Magic (Part Two)
Capitulo 452.Fecha:11.09.2006 Titulo: The Mysterious Person from Konpira
Capitulo 453.Fecha:23.10.2006 Titulo: Preview Meeting of Friendship and Fate
Capitulo 454.Fecha:30.10.2006 Titulo: Upsetting Outcome (Part One)
Capitulo 455.Fecha:06.11.2006 Titulo: Upsetting Outcome (Part Two)
Capitulo 456.Fecha:13.11.2006 Titulo: The Mystery We Loved
Capitulo 457.Fecha:20.11.2006 Titulo: Sonoko`s Red Handkerchief (Part One)
Capitulo 458.Fecha:27.11.2006 Titulo: Sonoko`s Red Handkerchief (Part Two)
Capitulo 459.Fecha:04.12.2006 Titulo: Mysterious Person, The Strict Regulations Man
Capitulo 460.Fecha:15.01.2007 Titulo: Year 1 Class B`s Big Strategy!
Capitulo 461.Fecha:22.01.2007 Titulo: The Missing Page
Capitulo 462.Fecha:29.01.2007 Titulo: Shadow of the Black Organization - The Young Witness
Capitulo 463.Fecha:05.02.2007 Titulo: Shadow of the Black Organization - The Strange Illumination
Capitulo 464.Fecha:12.02.2007 Titulo: Shadow of the Black Organization - Mystery of the Big Reward
Capitulo 465.Fecha:19.02.2007 Titulo: Shadow of the Black Organization - Shining Star of Pearl
Capitulo 466.Fecha:26.02.2007 Titulo: The Unsmashable Snowman (Part One)
Capitulo 467.Fecha:05.03.2007 Titulo: The Unsmashable Snowman (Part Two)
Capitulo 468.Fecha:12.03.2007 Titulo: The Mysterious Case Near the Pond
Capitulo 469.Fecha:16.04.2007 Titulo: Kaito Kid and the 4 Masterpieces (Part 1)
Capitulo 470.Fecha:23.04.2007 Titulo: Kaito Kid and the 4 Masterpieces (Part 2)
Capitulo 471.Fecha:07.05.2007 Titulo: The Uncontrollable Rent-A-Car!
Capitulo 472.Fecha:14.05.2007 Titulo: Young Kudo Shinichi`s Adventure (Part 1)
Capitulo 473.Fecha:21.05.2007 Titulo: Young Kudo Shinichi`s Adventure (Part 2)
Capitulo 474.Fecha:04.06.2007 Titulo: Attorney Kisaki Eri`s Love
Capitulo 475.Fecha:18.06.2007 Titulo: Bad Luck Grand Prix
Capitulo 476.Fecha:25.06.2007 Titulo: Genta`s Certain Kill Shot (Part 1)
Capitulo 477.Fecha:02.07.2007 Titulo: Genta`s Certain Kill Shot (Part 2)
Capitulo 478.Fecha:09.07.2007 Titulo: Real 30 Minutes
Capitulo 479.Fecha:16.07.2007 Titulo: Three Days with Hattori Heiji
Capitulo 480.Fecha:23.07.2007 Titulo: A Yellow Alibi
Capitulo 481.Fecha:30.07.2007 Titulo: A Mountain Witch`s Knife (Part 1)
Capitulo 482.Fecha:06.08.2007 Titulo: A Mountain Witch`s Knife (Part 2)
Capitulo 483.Fecha:13.08.2007 Titulo: Disappearing Policeman
Capitulo 484.Fecha:20.08.2007 Titulo: The Whereabouts Of The Black Photograph (Part 1)
Capitulo 485.Fecha:27.08.2007 Titulo: The Whereabouts Of The Black Photograph (Part 2)
Capitulo 486.Fecha:03.09.2007 Titulo: Beckoning Cat From the Right to the Left
Capitulo 487.Fecha:15.10.2007 Titulo: Metropolitan Police Detective Love Story 8 -- The Wedding Finger
Capitulo 488.Fecha:22.10.2007 Titulo: Demon of the TV Station
Capitulo 489.Fecha:26.11.2007 Titulo: Courtroom Confrontation III A Lawyer as Eyewitness
Capitulo 490.Fecha:03.12.2007 Titulo: Hattori Heiji vs. Kudo Shinichi! The Grand Deduction Battle
Capitulo 491.Fecha:14.01.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 1: The Beginning)
Capitulo 492.Fecha:21.01.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 2: Blood Relative)
Capitulo 493.Fecha:28.01.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 3: The Exclamation)
Capitulo 494.Fecha:04.02.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 4: The Underworld)
Capitulo 495.Fecha:11.02.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 5: Coma)
Capitulo 496.Fecha:18.02.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 6: Invasion)
Capitulo 497.Fecha:25.02.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 7: Awakening)
Capitulo 498.Fecha:03.03.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 8: Disturbance)
Capitulo 499.Fecha:10.03.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 9: Disguise)
Capitulo 500.Fecha:17.03.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 10: Testament)
Capitulo 501.Fecha:14.04.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 11: Suspicion)
Capitulo 502.Fecha:28.04.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 12: Innocence)
Capitulo 503.Fecha:12.05.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 13: Ready For Death)
Capitulo 504.Fecha:19.05.2008 Titulo: Clash of Red and Black! (Part 14: Killed On Duty)
Capitulo 505.Fecha:16.06.2008 Titulo: Lawyer Eri Kisaki`s Testimony (Part 1)
Capitulo 506.Fecha:23.06.2008 Titulo: Lawyer Eri Kisaki`s Testimony (Part 2)
Capitulo 507.Fecha:30.06.2008 Titulo: The Blind Spot of the Karaoke Box (Part 1)
Capitulo 508.Fecha:07.07.2008 Titulo: The Blind Spot of the Karaoke Box (Part 2)
Capitulo 509.Fecha:14.07.2008 Titulo: Red, White, Yellow, and the Detective Boys
Capitulo 510.Fecha:25.07.2008 Titulo: Double Code Mystery
Capitulo 511.Fecha:04.08.2008 Titulo: Deduction Showdown! Shinichi vs. Subaru Okiya
Capitulo 512.Fecha:11.08.2008 Titulo: The Broken Horoscope
Capitulo 513.Fecha:01.09.2008 Titulo: Coffee Aroma with Murderous Intention (Part 1)
Capitulo 514.Fecha:08.09.2008 Titulo: Coffee Aroma with Murderous Intention (Part 2)
Capitulo 515.Fecha:20.10.2008 Titulo: Kaitou Kid`s Teleportation Magic
Capitulo 516.Fecha:03.11.2008 Titulo: Furinkazan - The Mysterious Armoured Knight
Capitulo 517.Fecha:10.11.2008 Titulo: Furinkazan Shadow and Lightning`s Conclusion
Capitulo 518.Fecha:01.12.2008 Titulo: Meiji Restoration Mystery Tour: Investigation Chapter
Capitulo 519.Fecha:08.12.2008 Titulo: Meiji Restoration Mystery Tour: Decipher Chapter
Capitulo 520.Fecha:15.12.2008 Titulo: Indictment by Red Wine
Capitulo 521.Fecha:19.01.2009 Titulo: Murderer, Kudou Shin`ichi
Capitulo 522.Fecha:26.01.2009 Titulo: Shin`ichi`s True Colours and Ran`s Tears
Capitulo 523.Fecha:02.02.2009 Titulo: What She Truly wants to Ask
Capitulo 524.Fecha:09.02.2009 Titulo: The Blue Spark of Hate (Part 1)
Capitulo 525.Fecha:16.02.2009 Titulo: The Blue Spark of Hate (Part 2)
Capitulo 526.Fecha:23.02.2009 Titulo: A Present from the True Culprit
Capitulo 527.Fecha:02.03.2009 Titulo: Evil Intent Behind a Mask
Capitulo 528.Fecha:09.03.2009 Titulo: Might over mystery (Part one)
Capitulo 529.Fecha:16.03.2009 Titulo: Might over mystery (Part two)
Capitulo 530.Fecha:18.04.2009 Titulo: The Truth of The Urban Legend (Part 1)
Capitulo 531.Fecha:25.04.2009 Titulo: The Truth of The Urban Legend (Part 2)
Capitulo 532.Fecha:02.05.2009 Titulo: The Scar of First Love
Capitulo 533.Fecha:09.05.2009 Titulo: The Scar that Invokes the Past
Capitulo 534.Fecha:16.05.2009 Titulo: A New Scar & The Whistling Man
Capitulo 535.Fecha:23.05.2009 Titulo: An Old Scar and The Detective`s Spirit
Capitulo 536.Fecha:30.05.2009 Titulo: The Secret of the Vanished Masterpiece
Capitulo 537.Fecha:13.06.2009 Titulo: Kaitou Kid vs. The Strongest Safe (Part One)
Capitulo 538.Fecha:20.06.2009 Titulo: Kaitou Kid vs. The Strongest Safe (Part Two)
Capitulo 539.Fecha:04.07.2009 Titulo: A Fool`s Inheritance
Capitulo 540.Fecha:11.07.2009 Titulo: The Day Mouri Kogorou Ceased Being A Detective (Part One)
Capitulo 541.Fecha:18.07.2009 Titulo: The Day Mouri Kogorou Ceased Being A Detective (Part Two)
Capitulo 542.Fecha:25.07.2009 Titulo: Ikkaku Rock`s Disappearing Fish (Part One)
Capitulo 543.Fecha:01.08.2009 Titulo: Ikkaku Rock`s Disappearing Fish (Part Two)
Capitulo 544.Fecha:08.08.2009 Titulo: The Hand That Plays In Dissonance
Capitulo 545.Fecha:05.09.2009 Titulo: The Witch Smothered in Mist (Part 1)
Capitulo 546.Fecha:12.09.2009 Titulo: The Witch Smothered in Mist (Part 2)
Capitulo 547.Fecha:19.09.2009 Titulo: Two Days With the Criminal (First Day)
Capitulo 548.Fecha:26.09.2009 Titulo: Two Days With the Criminal (Second Day)
Capitulo 549.Fecha:03.10.2009 Titulo: Sushi Train Mystery (Part 1)
Capitulo 550.Fecha:10.10.2009 Titulo: Sushi Train Mystery (Part 2)
Capitulo 551.Fecha:17.10.2009 Titulo: The Culprit is Genta`s Dad (Part 1)
Capitulo 552.Fecha:24.10.2009 Titulo: The Culprit is Genta`s Dad (Part 2)
Capitulo 553.Fecha:31.10.2009 Titulo: The Interrogation Room
Capitulo 554.Fecha:07.11.2009 Titulo: The Stork Mystery Tour (Ran`s Search Chapter)
Capitulo 555.Fecha:14.11.2009 Titulo: Stork Mystery Tour (Haruna Pursuit Part)
Capitulo 556.Fecha:21.11.2009 Titulo: Intersection of Fear
Capitulo 557.Fecha:28.11.2009 Titulo: A Dangerous Party of Two
Capitulo 558.Fecha:05.12.2009 Titulo: The Mansion of Death and The Red Wall: Three Visits
Capitulo 559.Fecha:12.12.2009 Titulo: The Mansion of Death and The Red Wall: Item in Hand
Capitulo 560.Fecha:19.12.2009 Titulo: The Mansion of Death and The Red Wall: The Late Koumei
Capitulo 561.Fecha:26.12.2009 Titulo: The Mansion of Death and The Red Wall: Empty Fort Strategy
Capitulo 562.Fecha:16.01.2010 Titulo: Rainbow Color Kidnapping
Capitulo 563.Fecha:23.01.2010 Titulo: Detective Boys vs Robber Group (Turmoil)
Capitulo 564.Fecha:30.01.2010 Titulo: Detective Boys vs Robber Group (Silence)
Capitulo 565.Fecha:06.02.2010 Titulo: The Eye-Witness Who Did Not See
Capitulo 566.Fecha:27.02.2010 Titulo: The Partner is Santa-san
Capitulo 567.Fecha:06.03.2010 Titulo: Murderous Intent Raining on an Outdoor Spa
Capitulo 568.Fecha:13.03.2010 Titulo: Inspector Shiratori, Memories of the Cherry Blossom (Part 1)
Capitulo 569.Fecha:20.03.2010 Titulo: Inspector Shiratori, Memories of the Cherry Blossom (Part 2)
Capitulo 570.Fecha:27.03.2010 Titulo: The Crime with Zero Possibility to Be Proven
Capitulo 571.Fecha:01.05.2010 Titulo: Battle of the Haunted Warehouse`s Treasure (Part 1)
Capitulo 572.Fecha:08.05.2010 Titulo: Battle of the Haunted Warehouse`s Treasure (Part 2)
Capitulo 573.Fecha:15.05.2010 Titulo: The Whereabouts of the Embarrassing Charm (Part 1)
Capitulo 574.Fecha:22.05.2010 Titulo: The Whereabouts of the Embarrassing Charm (Part 2)
Capitulo 575.Fecha:29.05.2010 Titulo: The Alibi of the Black Dress (Part 1)
Capitulo 576.Fecha:05.06.2010 Titulo: The Alibi of the Black Dress (Part 2)
Capitulo 577.Fecha:19.06.2010 Titulo: The Truth Lit Up By The Fireflies
Capitulo 578.Fecha:26.06.2010 Titulo: The Crisis Beckoned by the Red Omen
Capitulo 579.Fecha:03.07.2010 Titulo: The Suggestion of Black Thirteen
Capitulo 580.Fecha:10.07.2010 Titulo: The Black Time Limit Drawing Near
Capitulo 581.Fecha:17.07.2010 Titulo: The Red Trembling Target
Capitulo 582.Fecha:24.07.2010 Titulo: The Night the Zombie Died
Capitulo 583.Fecha:14.08.2010 Titulo: Teacher Kobayashi`s Love
Capitulo 584.Fecha:21.08.2010 Titulo: Inspector Shiratori`s Broken Heart
Capitulo 585.Fecha:28.08.2010 Titulo: Timeless Sakura`s Love
Capitulo 586.Fecha:04.09.2010 Titulo: The Kirin`s Horn Vanished into Darkness
Capitulo 587.Fecha:11.09.2010 Titulo: Kid vs Four God`s Detective Team
Capitulo 588.Fecha:18.09.2010 Titulo: The Trap of the Rooftop Farm
Capitulo 591.Fecha:_-_490.1 - Titulo: Black History
Capitulo 592.Fecha:_-_490.2 Titulo:
Capitulo 593.Fecha:_17.03.199 Titulo: _Just a Little Waiting
Capitulo 594.Fecha:_17.03.199 Titulo: _The Wandering Red Butterfly
Capitulo 595.Fecha:_17.03.199 Titulo: _Santa Claus of Summer
Capitulo 596.Fecha:_22.12.199 Titulo: _The Mini-mini-large Venture of Detective Conan
Capitulo 597.Fecha:_22.12.199 Titulo: _Fly To 10 Planets In The Sky
Capitulo 598.Fecha:_22.12.199 Titulo: _Play
Capitulo 599.Fecha:_22.12.199 Titulo: _The Making Of Conan - The Mysterious Murder Plan

No hay comentarios:

loading...
..

movil

Buscar este blog

Entradas populares

Suzumiya

Suzumiya